Workshop of Thai desserts

Workshop of Thai desserts

Workshop of organic soap

Workshop of organic soap

Workshop of soil-house

Workshop of soil-house

กิจกรรมผาโรยตัว

เป็นกิจกรรมทดสอบกำลังใจ ส่งเสริมให้ผู้เล่นมีความกล้าหาญ อดทน ควบคู่กับการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสอดแทรกความสนุกสนานเข้าไปในกิจกรรมนี้ด้วย

กิจกรรมยิงธนู

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกสมาธิ ความอดทน ความตั้งในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

กิจกรรมรอบกองไฟ

กิจกรรมรอบกองไฟ ช่วยสร้างความสนุกสนานและสอดแทรกความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันในกลุ่ม หรือหมู่คณะ ทำให้ผู้ที่มาเข้าค่ายได้รับทั้งความสนุกและมิตรภาพไปพร้อมๆกัน