เขาพระเนินทุ่ง

แหล่งที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
การเดินทาง : อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 66.4 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 44 นาที
ภูเขาสูงประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้างสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,207เมตร นอกจากนี้พะเนินทุ่งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามสามารถ ชม ได้ตลอดทั้งปี ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทั่วหุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็น ผืนป่าดงดิบเบื้องล่าง ที่พะเนินมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

 

 

 

 

 

 

แคมป์บ้านกร่าง

การเดินทาง อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 40.4 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 46 นาที  เทศกาลดูผีเสื้อแก่งกระจาน จะเริ่ม ตั้งแต่ กลางเดือนเม.ย.- มิ.ย. ของทุกปี ส่วนผีเสื้อที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมากกว่า 250 ชนิด ฤดูกาลดูผีเสื้อที่ดีที่สุดและพบจำนวนผีเสื้อมากชนิดที่สุด คือช่วงวันที่ 30 เมษายนของทุกปี ซึ่งจุดชมผีเสื้อของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูผีเสื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 14.00 น  .

 

 

 

 

 

 

เขื่อนแก่งกระจาน

การเดินทาง อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 3.5กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 7 นาที
เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำเพชรบุรี อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นทะเลสาบ น้ำจืดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมให้ได้ทำมากมาย เช่น ตกปลา ชมผีเสื้อ กิจกรรมยอดนิยมคือการนั่งเรือหางยาวชม สามารถชมทัศนียภาพบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน โดยเฉพาะในช่วงเย็นซึ่งเป็น ช่วงพระอาทิตย์ตกบรรยากาศจะงดงามมาก

 

 

 

 

 

 

น้ำตกทอทิพย์

ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน ห่างจากเขาพะเนินทุ่งประมาณ 15 กม.
การเดินทาง อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 66.4 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 44 นาที
น้ำตกทอทิพย์ มีทั้งหมด 9 ชั้น เมื่อเดินไปถึงลานจอดรถที่อยู่สุดถนนลาดยางแล้ว จะมีทางเท้าระยะทางประมาณ 3 กม. เป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติควรแต่งกายรัดกุมใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมน้ำตกทอทิพย์ได้เพียง 2 ชั้นเท่านั้น เพราะชั้นอื่นๆ ไม่มีทางเดินลงไป ทางอุทยานฯ จึงทำบัตรผ่านทางจึงได้กำหนดเปิดให้ขึ้นคือ เวลา 05.00-08.00 น. และ 15.00-16-00 น. ส่วนเวลาเปิดให้ขาลงคือ 09.00-10.00 น. และ 13.00-14.00 น. และ 17.00-18.00 น.

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

ตั้งอยู่ที่ ถ.วังจันทร์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

การเดินทาง: อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 10.7 กิโลเมตร  เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 10 นาที

บ้านดินที่นี่ถูกสร้างโดยผู้ต้องขังชั้นดี แต่ละหลังสามารถใช้งานได้จริง เป็นได้ทั้งบ้านตัวอย่างการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องประชุม ที่พักอาศัย รวมถึงรับรองแขกผู้มาเยือน นอกจากนี้จะเห็นคอกแกะ แพะ ม้า และกระต่าย บางส่วนยังถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ปลูกผัก โดยยึดหลักปลูกทุกอย่างที่กิน ที่ใช้ การเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ สร้างปัจจัยพื้นฐานสำหรับการอยู่อย่างพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง