ถ้ำเขาย้อย

การเดินทาง อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 64.2 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 54 นาที
ถ้ำเขาย้อย เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปไหว้พระ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลากหลายปาง โดยมีพระพุทธไสยาสน์(พระนอน) เป็นพระประธาน ด้านหลังพระพุทธไสยาสน์มีพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในมณฑปที่สวยงาม อีกทั้งยังมีรู้ปั้นพระเจ้าอู่ทอง, เจ้าแม่กวนอิม, รูปปั้นงู อยู่บริเวณผนังถ้ำด้วย นอกจากนี้ถ้ำเขาย้อยยังเคยเป็นถ้ำที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปักกลดวิปัสนาเมื่อครั้งพระองค์ผนวช