น้ำตกกวางโจว

ที่ตั้ง : 6026 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
การเดินทาง อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 42 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 36 นาที
อุทยานน้ำตกกวางโจว (น้ำตกกวางโจน) เดิมเป็นป่าที่มีน้ำตกสวยงามมานานหลายร้อยปี แต่พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ จนพื้นป่าเกิดขาดความสมดุลทางระบบนิเวศน์ น้ำตกและป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้งน้ำตกกวางโจว เปิดให้บริการ ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 09.30-17.00 น