แหลมผักเบี้ย

ที่ตั้ง :ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การเดินทาง อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท & ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 58.5 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 55 นาที
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน โดยตลอดสองข้างทางเดินนั้นจะเต็มไปด้วยต้นโกงกางและต้นแสมมากมาย ปลาตีนตัวโตสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน พวกปูแสม ปูก้ามด้าม กระทั่งนกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกเด้าดิน นกเด้าลม นกยางเปียและยังรวมถึงนกอีกมากมายหลากหลายชนิด จนสถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 สถานที่ดูนกที่ดีที่สุดของประเทศไทย