โครงการชั่งหัวมัน

การเดินทาง: อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 26.2 กิโลเมตร ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 27 นาที

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เป็นศูนย์รวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งการจัดการฟาร์มโคนม และโรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และสเตอริไลส์ ตลอดจนมีหน่วยทดลองพลังงานทดแทน  เช่น ทุ่งกันหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ และไบโอดีเซล ตามวิถีการดำรงชีวิตเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ

ตั้งอยู่ที่ : ตำบลท่ายาง และฝั่งตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
การเดินทาง อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท &ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 35.1 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 34 นาที
ริมสองฝั่งของแม่น้ำ เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านทั้งสองตำบล เพื่อต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติริมแม่น้ำเพชรบุรี ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ คือการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ จึงหลากหลายไปด้วยอาหารท้องถิ่น สินค้าที่ระลึก สินค้าการเกษตร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้า OTOP พร้อมกิจกรรมสนุกสนาน

 

 

 

 

 

 

หาดปึกเตียน

ที่ตั้ง : ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง
การเดินทาง : อยู่ห่างจาก KRSC Thailand (แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท & ค่ายลูกเสือ) เป็นระยะทาง ประมาณ 47.4 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ในการเดินทางประมาณ 46 นาที
หาดปึกเตียน เป็นชายหาดที่มีทรายสีขาวมีความกว้าง ไม่มากนัก แต่สามารถลงเล่นน้ำได้ สิ่งที่น่าสนใจของ ชายหาด แห่งนี้อยู่ที่ รูปปั้นจากตัวละครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งก็คือ นางผีเสื้อสมุทร พระอภัยมณี สินสมุทร และนางเงือก เป็นเหมือนการจำลองฉากจากตอนหนึ่งของวรรณคดีเรื่องนี้ นอกจากนี้บนหาด ยังมีที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการด้วย