กิจกรรม Mini Farm

“ เข้ามาพัก เข้ามาพบ ” มุมธรรมชาติจากเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ กวาง ม้า แพะ นกยูง ฯลฯ นอกจากหน้าตาน่ารักๆ ยังสอดแทรกจิตสำนึกให้เด็กๆ มีความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรา แล้วมาเที่ยวกันที่นี่ KRSC THAILAND