กิจกรรม ขนมไทย

ส่งเสริมทักษะการทำขนมที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้ได้

กิจกรรม สบู่ออร์แกนิค

กิจกรรมทำสบู่จากสมุนไพรต่าง อาทิเช่น ขมิ้น สับปะรด ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวของผู้ใช้อีกด้วย

กิจกรรมบ้านดิน

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการทำบ้านจากดินเหนียว ที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ ภายในตัวบ้านยังให้ความเย็นเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย ทำให้สามารถปรับเข้ากับภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้ง่าย

กิจกรรมผาโรยตัว

เป็นกิจกรรมทดสอบกำลังใจ ส่งเสริมให้ผู้เล่นมีความกล้าหาญ อดทน ควบคู่กับการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสอดแทรกความสนุกสนานเข้าไปในกิจกรรมนี้ด้วย

กิจกรรมยิงธนู

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกสมาธิ ความอดทน ความตั้งในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

กิจกรรมรอบกองไฟ

กิจกรรมรอบกองไฟ ช่วยสร้างความสนุกสนานและสอดแทรกความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันในกลุ่ม หรือหมู่คณะ ทำให้ผู้ที่มาเข้าค่ายได้รับทั้งความสนุกและมิตรภาพไปพร้อมๆกัน